Part-ATO | ALL4JETS – We are all for you, not only for jets

Szkolenie pilotów i personelu pokładowego

 • Szkolenie podstawowe dla kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, zgodnie z Part-CC, na podstawie Decyzji ULC-LOL-5/0773-0126/07/15
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla personelu pokładowego
 • Szkolenie z gaszenia pożarów dla personelu lotniczego i pokładowego
 • Szkolenie podstawowe oraz odświeżające z Zarządzania Zasobami Załogi (CRM)
 • Kurs z Zarządzania Zasobami Załogi dla kandydatów na instruktorów (CRMI)
 • Kurs odświeżający dla instruktorów Zarządzania Zasobami Załogi (CRMI)
 • Szkolenie wstępne i okresowe z przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych (Dangerous Goods Regulations, DGR) – kategorie 10 i 11 IATA
 • Szkolenie wstępne i okresowe z przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych (Dangerous Goods Regulations, DGR) – kategoria 6 IATA
 • Train the Trainer
 • Kurs przygotowawczy do egzaminu z języka angielskiego wg wymagań ICAO
 • Frazeologia lotnicza w języku angielskim

Nasze programy szkoleniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami lotniczymi (PART-FCL, PART-CC, PART-ORA) oraz zaleceniami EASA.

Zakres kursów jest standardowy lub dostosowany do potrzeb Klienta. Zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, część teoretyczna większości kursów oferowana jest w formie nauczania zdalnego lub online.

ALL4JETS współpracuje z grupą znanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa, takimi jak instruktorzy TR/SF, instruktorzy ds. bezpieczeństwa i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, instruktorzy CRM, którzy pozostają aktywnie działającymi pilotami, stewardami, inżynierami, specjalistami ds. bezpieczeństwa lotniczego, a także z innym personelem o szeroko rozumianej specjalności lotniczej.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Oferujemy pomoc w procesie konwersji narodowej licencji liniowej pilota na licencję ATPL (A) wg standardów ICAO oraz zgodnie z przepisami PART-FCL. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: [email protected]

ALL4JETS ATO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod Nr 2.14/00048/2016. Szkolenia umieszczone w Rejestrze mogą być finansowane ze środków publicznych. Przydatne informacje znajdziesz na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Napisz do nas

Przewiń do góry