Organizacja Szkolenia Lotniczego (ATO)

ALL4JETS Approved Training Organization (ATO) jest Organizacją Szkolenia Lotniczego zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod Certyfikatem nr PL/ATO-25.

Oferujmy:

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu DHC-8
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora TRI (A) na samolot DHC-8
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora SFI (A) na samolot DHC-8
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne na typ samolotu EMB 170/190

a także:

 • szkolenie podstawowe dla kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, zgodnie z Part-CC, na podstawie Decyzji ULC-LOL-5/0773-0126/07/15
 • szkolenie z pierwszej pomocy dla personelu pokładowego
 • szkolenie z gaszenia pożarów dla personelu pokładowego
 • szkolenie podstawowe z Zarządzania Zasobami Załogi (CRM)
 • kurs z Zarządzania Zasobami Załogi dla kandydatów na instruktorów (CRMI)
 • kurs odświeżający dla instruktorów Zarządzania Zasobami Załogi (CRMI)
 • szkolenie wstępne i okresowe z przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych (Dangerous Goods Regulations, DGR)
 • prawo lotnicze i przepisy PART-FCL
 • kurs języka angielskiego dla pilotów, poziom 4 ICAO
 • frazeologia lotnicza w języku angielskim

Nasze programy szkoleniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami lotniczymi (PART-FCL, PART-CC, PART-ORA) oraz zaleceniami EASA.

Zakres kursów jest standardowy lub dostosowany do potrzeb Klienta.

ALL4JETS współpracuje z grupą znanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa, takimi jak instruktorzy TR/SF, instruktorzy ds. bezpieczeństwa i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, instruktorzy CRM, którzy pozostają aktywnie działającymi pilotami, stewardami, inżynierami, specjalistami ds. bezpieczeństwa lotniczego, a także z innym personelem o szeroko rozumianej specjalności lotniczej.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim i odbywają się stacjonarnie lub na odległość w wirtualnej klasie. 

Oferujemy pomoc w procesie konwersji narodowej licencji liniowej pilota na licencję ATPL (A) wg standardów ICAO oraz zgodnie z przepisami PART-FCL. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: [email protected] 

ALL4JETS ATO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod Nr 2.14/00048/2016. Szkolenia umieszczone w Rejestrze mogą być finansowane ze środków publicznych. Przydatne informacje znajdziesz na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris 

Napisz do nas

Przewiń do góry