Part-ATO | ALL4JETS – We are all for you, not only for jets

Szkolenie pilotów i personelu pokładowego

Szkolenie podstawowe i odświeżające

Zawartość przełącznika

Szkolenie omawia nowe przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych przy uwzględnieniu nowego podejścia szkoleniowego, tj. opartego o kompetencje personelu (Competency-Based Training and Assessment, CBTA). Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Celem CBTA jest wykorzystanie niezbędnych narzędzi do jasnego określenia potrzeb szkoleniowych dla danego stanowiska pracy, a następnie zapewnienie, że pracownicy uzyskają poziom wiedzy i wykażą się umiejętnościami odpowiednimi do pełnienia danego stanowiska.

Trzy rodzaje szkoleń instruktorskich:

  • Competency-Based Training for Dangerous Goods Instructional Designer
  • Competency-Based Training for Dangerous Goods Instructor
  • Dangerous Goods Regulations (DGR) – Instructor Refresher

Każda organizacja posiadająca System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) prowadzi działania mające na celu poprawę swojej efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa. Celem organizacji jest zapewnienie prawidłowego działania SMS przy jednoczesnym utrzymaniu, a nawet zmniejszeniu ogólnych kosztów operacyjnych. Jednocześnie stosowane w organizacji inne systemy np. zapewnienia zgodności funkcjonowania z obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa i higiena pracy, jakości, ochrony, zarządzania zmęczeniem są zazwyczaj przedmiotem odrębnych opracowań, mimo iż są one oparte są na podobnym mechanizmie podejmowania decyzji. Dlatego też, połączenie podobieństw i wspólnych potrzeb różnych systemów prowadzi do bardziej wydajnego i skutecznego zarządzania na najwyższym szczeblu w drodze opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Integracja w/w systemów skutkuje obniżeniem kosztów operacyjnych, ograniczeniem dublowania zadań oraz efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy kadry zarządzającej. Czytaj więcej…

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących w lotnictwie, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem zmęczenia. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do nauki o zarządzaniu zmęczeniem i czujnością, a następnie opisuje wymagania PART- ORO w odniesieniu do FRM, sposoby zarządzania ryzykiem zmęczenia przez operatorów lotniczych oraz zasady opracowania systemu FRM. Czytaj więcej…

Kurs dostarcza informacji, jak z powodzeniem przeprowadzić ocenę ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń i uniknąć częstych błędów. Wskazuje również, jak włączyć incydenty związane z bezpieczeństwem do oceny ryzyka i jak przeprowadzać ocenę ryzyka w ramach procedur zarządzania zmianami, tak aby zapewnić skuteczne wdrożenie zmian. Po każdej sesji teoretycznej mają miejsce ćwiczenia praktyczne. Czytaj więcej…

Opracowanie i wdrożenie skutecznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest jednym z wyzwań dla współczesnych organizacji lotniczych. Uczestnicy kursu poznają narzędzia oraz metodologię, które umożliwią skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej, zgodnie z regulacjami Załącznika 19 ICAO, dokumentu ICAO Nr 9859 oraz wymogami systemu zarządzania wg EASA. Czytaj więcej…

Kurs spełnia wymagania szkolenia wstępnego z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

w środowisku CAMO, zgodnie z zaleceniami EASA zawartymi w Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) do Załącznika V c (Part-CAMO) do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (EU) Nr 1321/2014, GM 2 CAMO.A.305. Czytaj więcej…

Nasze programy szkoleniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami lotniczymi (PART-FCL, PART-CC, PART-ORA) oraz zaleceniami EASA.

Zakres kursów jest standardowy lub dostosowany do potrzeb Klienta. Zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, część teoretyczna większości kursów oferowana jest w formie nauczania zdalnego lub online.

ALL4JETS współpracuje z grupą znanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa, takimi jak instruktorzy TR/SF, instruktorzy ds. bezpieczeństwa i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, instruktorzy CRM, którzy pozostają aktywnie działającymi pilotami, stewardami, inżynierami, specjalistami ds. bezpieczeństwa lotniczego, a także z innym personelem o szeroko rozumianej specjalności lotniczej.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Oferujemy pomoc w procesie konwersji narodowej licencji liniowej pilota na licencję ATPL (A) wg standardów ICAO oraz zgodnie z przepisami PART-FCL. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: [email protected]

ALL4JETS ATO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod Nr 2.14/00048/2016. Szkolenia umieszczone w Rejestrze mogą być finansowane ze środków publicznych. Przydatne informacje znajdziesz na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Napisz do nas

Scroll to Top