Part-ATO | ALL4JETS – We are all for you, not only for jets

Szkolenie pilotów i personelu pokładowego

  • Szkolenie podstawowe dla kandydatów ubiegających się o wydanie świadectwa dopuszczenia do pracy personelu pokładowego, zgodnie z Part-CC, na podstawie Decyzji ULC-LOL-5/0773-0126/07/15
  • szkolenie z pierwszej pomocy dla personelu pokładowego
  • szkolenie z gaszenia pożarów dla personelu lotniczego i pokładowego
  • szkolenie podstawowe oraz odświeżające z Zarządzania Zasobami Załogi (CRM)
  • kurs z Zarządzania Zasobami Załogi dla kandydatów na instruktorów (CRMI)
  • kurs odświeżający dla instruktorów Zarządzania Zasobami Załogi (CRMI)
  • szkolenie wstępne i okresowe z przepisów dot. przewozu materiałów niebezpiecznych (Dangerous Goods Regulations, DGR)
  • prawo lotnicze i przepisy PART-FCL
  • kurs języka angielskiego dla pilotów, poziom 4 ICAO
  • frazeologia lotnicza w języku angielskim

Nasze programy szkoleniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami lotniczymi (PART-FCL, PART-CC, PART-ORA) oraz zaleceniami EASA.

Zakres kursów jest standardowy lub dostosowany do potrzeb Klienta. Zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, część teoretyczna większości kursów oferowana jest w formie nauczania zdalnego lub online.

ALL4JETS współpracuje z grupą znanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie lotnictwa, takimi jak instruktorzy TR/SF, instruktorzy ds. bezpieczeństwa i procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, instruktorzy CRM, którzy pozostają aktywnie działającymi pilotami, stewardami, inżynierami, specjalistami ds. bezpieczeństwa lotniczego, a także z innym personelem o szeroko rozumianej specjalności lotniczej.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Oferujemy pomoc w procesie konwersji narodowej licencji liniowej pilota na licencję ATPL (A) wg standardów ICAO oraz zgodnie z przepisami PART-FCL. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: [email protected]

ALL4JETS ATO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod Nr 2.14/00048/2016. Szkolenia umieszczone w Rejestrze mogą być finansowane ze środków publicznych. Przydatne informacje znajdziesz na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Napisz do nas

Przewiń do góry